Hírek

Elérhetőségek

Téli rezsicsökkentés, egyszeri természetbeni támogatás

TÁJÉKOZTATÓ

A Kormány 1364/2018(VII.27.) számú határozatával döntött, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban
nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri
természetbeni támogatásban részesüljenek.

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége.

Fontos, hogy csak olyan háztartás nyújthat be igényt, amely nem rendelkezik gázszolgáltatási
szerződéssel!

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be Nagylóc Község Önkormányzatánál,
legkésőbb 2018. október 15-ig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentő
nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az
igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben már részesült
, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági
földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendelet szerinti
fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói
közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére
biztosított téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban
bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült,
távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező
háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy az igénylő háztartása korábban téli
rezsicsökkentésben nem részesült. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az
igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény
fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
A természetbeni támogatás fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a
szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozat a cikk mellékleteként megtalálható, a linkre kattintva letölthető.

A támogatás személyesen a Nagylóci Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető ügyfélfogadási időben.